Thông báo khám sức khoẻ định kỳ năm 2009
Thứ năm, 19 Tháng 3 2009 10:57
     
  THÔNG BÁO
 V/v Khám sức khỏe định kỳ năm 2009 

Công ty CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An tổ chức khám sức khoẻ định kỳ năm 2009 cho CBCNV trong toàn Công ty, đối tượng là tất cả CBCNV của các đơn vị, các phòng, ban Công ty.
 Thời gian: 01 ngày Chủ nhật 22/3/2009
 Buổi sáng: từ 7h đến 11h 30’
 Buổi chiều: từ 14h đến 17h
 Địa điểm: Tại hội trường Công ty (Số 45 - Trần Phú - TP Vinh)
 Để tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt công tác khám sức khoẻ định kỳ, Tổng giám đốc Công ty yêu cầu:
- Tổ chức Công đoàn phối hợp với phòng TCHC, phòng Xe máy & An toàn lao động, Trạm xá và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc huy động 100% CBCNV tham gia khám sức khoẻ (Khi đi cần mang theo sổ khám chữa bệnh nếu có).
- Việc khám sức khoẻ định kỳ vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của mỗi người. Nhất thiết không được cá nhân nào vắng mặt.
- Các đơn vị cử cán bộ Tổ chức hoặc cán bộ phụ trách của đơn vị trực tiếp đến nơi khám sức khoẻ để theo dõi danh sách tham gia của đơn vị mình, tham gia giải quyết những vướng mắc phát sinh (nếu có).
- Các đồng chí trưởng, phó các phòng ban huy động CBNV của phòng ban mình tham gia khám sức khoẻ đầy đủ.
- Cá nhân nào vắng mặt thì xem như vi phạm kỷ luật lao động, đơn vị, phòng ban phải có biện pháp xử lý.
- Phòng Tổ chức Hành chính và Tài chính Kế toán Công ty kiểm tra và làm thủ tục thanh toán cho bên B (Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An) theo hợp đồng ký kết, ghi và thu nợ các đơn vị và chi khoản chi phí hành chính phục vụ cho công tác khám sức khoẻ.
   
Yêu cầu các đơn vị, phòng, ban nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên