Ngày giao dich chính thức của cổ phiếu CTCP Xây dựng Dầu khí Nghệ An (MCK: PVA)
Thứ ba, 17 Tháng 2 2009 07:00
Ngày 12/12/2008, cổ phiếu CTCP Xây dựng Dầu khí Nghệ An chính thức giao dịch tại TTGDCK Hà Nội với những nội dung sau:
-    Mã chứng khoán: PVA
-    Số lượng chứng khoán niêm yết: 4.500.000 cổ phiếu
-    Giá trị chứng khoán niêm yết: 45.000.000.000 đồng
-    Ngày giao dịch chính thức: 12/12/2008.
 
Đơn vị thành viên