Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Thứ sáu, 21 Tháng 5 2021 10:17

Ngày 20/5/2021, Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Tổng công ty xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để quý vị cổ đông được biết. Chi tiết xem file đính kèm tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên