Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông 2021 tổ chức lần 2
Thứ năm, 06 Tháng 5 2021 16:26

Ngày 06 tháng 5 năm 2021, Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Tổ chức lần 2) tại phòng họp Tổng công ty - Số 6 đường Nguyễn Quốc Trị, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tham dự Đại hội có 11 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 60.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ cổ đông tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông 2021 tổ chức lần 2 không đủ điều kiện tiến hành. Vậy Tổng công ty xin công bố thông tin kết quả đại hội và thư mời Đại hội lần 3. Chi tiết xem file đính kèm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên