PVNC công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019
Thứ hai, 20 Tháng 1 2020 15:14

PVNC đã hoàn thành Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 4 năm 2019, xin công bố thông tin để quý vị cổ đông và các nhà đầu tư được biết. Chi tiết xem file đính kèm tại đây

 
Đơn vị thành viên