PVNC xin gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3
Friday, 21 October 2016 08:25

Ngày 20/10/2016, PVNC đã có Tờ trình số 225/TTr-PVNC gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội xin gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3/2016. Chi tiết xem file đính kèm tại đây


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members