PVNC: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG
Friday, 22 May 2015 15:33

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Tổng công ty Xây Lắp Dầu Khí Nghệ An cần tuyển 03 kỹ sư xây dựng:

Xem nội dung tại đây:


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members