PVA: 09/06 bị hủy niêm yết trên sàn HNX
Monday, 26 May 2014 14:18

Ngày 12/5/2014 vừa qua. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ra thông báo số 429/TB-SGDHN về việc huỷ niêm yết cố phiếu PVA của CTCP Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An. Theo thông báo ngày giao dịch cuối là 06/06.

Tải nội dung thông báo tại đây


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members