PVNC đảm bảo an toàn lao động trên công trường Xi măng Dầu khí 12/9
Wednesday, 12 June 2013 08:40

Để đảm bảo cho người lao động có quyền làm việc trong điều kiện an toàn và vệ sinh, nâng cao trách nhiệm của người lao động, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC)  đã chỉ đạo trực tiếp Ban Kỹ thuật an toàn quan tâm đến các nội dung về ATLĐ thực hiện được trên công trình Xi măng Dầu khí 12/9 do Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) làm Tổng thầu, Công ty cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư.
Thực hiện quy chế về quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường (ATVSLĐ-PCCN-BVMT) do Tổng công ty ban hành. Với phương châm “ Đảm bảo an toàn mới yên tâm sản xuất”, ban lãnh đạo Tổng công ty đã luôn duy trì tốt các hoạt động an toàn lao động như: tổ chức lớp học cho CBCNV trên công trường, hướng dẫn phương tiện bảo hộ lao động....Ban chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp được thành lập; Lực lượng ứng cứu khẩn cấp được hình thành trên công trường. Mạng lưới an toàn viên của Tổng công ty được hoạt động như một chỉnh thể thống nhất và được duy trì rộng khắp trên mỗi công trường, các tổ, đội sản xuất. Toàn bộ lực lượng luôn duy trì công tác kiểm tra, giám sát mọi quy trình sản xuất và được phân công nhiệm vụ cụ thể, thực hiện chức trách theo quy chế hoạt động của Tổng công ty ban hành. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn chung luôn được Tổng công ty thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty PVC. Qua đó để CBCNV lao động nhận thức rõ vai trò của việc đảm bảo ATLĐ trên công trường như phải đảm bảo các phương tiện bảo hộ lao động cá nhân, nắm vững các kỹ thuật, quy trình công nghệ của tất cả các loại máy móc thiết bị trước khi đưa vào sử dụng trong thi công xây lắp.Quá trình thi công thực hiện biện pháp ATLĐ chưa đạt yêu cầu thì chưa cho phép thi công, thậm chí có lúc tạm đình chỉ thi công, khắc phục cho đến khi đảm bảo thực sự mới thi công tiếp. Nhìn chung, mọi diễn biến về ATLĐ hàng ngày đều được phản ảnh đầy đủ qua các biên bản hiện trường, qua các hình ảnh được chụp tại chỗ, tạo nên tính xác thực hiệu quả của công tác kiểm tra giám sát trên công trường nhà máy Xi Măng.

An toàn lao động trên công trường

Bên cạnh việc thực hiện các biện pháp ATLĐ, Tổng công ty còn quan tâm đến sự phối hợp giữa Chủ đầu tư - Tư vấn giám sát - Nhà thầu và nhà thầu phụ trên từng công trường, đảm bảo sự thống nhất cao về quan điểm công tác ATLĐ; Xây dựng quy trình an toàn cho các loại thiết bị; Quản lý, theo dõi việc kiểm định, đăng ký sử dụng các đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. Tạo niềm tin cho CBCNV trên công trường an tâm lao động sản xuất, đảm bảo tiến độ chất lượng công trình, góp phần quan trọng  trong việc hoàn thành và bàn giao Nhà máy Xi măng Dầu khí Nghệ An theo tiến độ đã đề ra.

Một buổi học ATLĐ trên công trường Nhà máy Xi măng Dầu khí 12/9:


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members