PVNC: Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nhà máy Xi măng Dầu khí 12/9
Friday, 24 May 2013 08:57

Được triển khai từ cuối tháng 11/2009, dự án “Thay đổi công nghệ, bổ sung thiết bị nâng công suất Nhà máy Xi măng Dầu khí 12/9 lên 1500 tấn Clinker/ngày” có tổng mức đầu tư trên 1.117 tỷ đồng do Công ty CP Xi măng Dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) là đơn vị tổng thầu. Do khó khăn về nguồn vốn nên đến ngày 30/6/2012 Tổng công ty PVNC đơn vị tổng thầu EPC đã dừng thi công dự án.

Ngày 23/2/2013 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, UBND Tỉnh Nghệ An và các Ngân hàng tài trợ đã có chủ trương chỉ đạo thống nhất tiếp tục góp vốn để triển khai đảm bảo tiến độ dự án phấn đấu hoàn thành bàn giao vào 31/12/2013.
Để đảm bảo hoàn thành theo tiến độ trên, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An trực tiếp là Ban điều hành thi công nhà máy xi măng Dầu khí 12.9 đã cùng chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An đã tập trung nhân vật lực để gấp rút thi công đảm bảo khối lượng công việc theo yêu cầu. Hiện tại, phần thiết bị đã cung cấp về chân công trình 95%, phần xây dựng đã hoàn thành 80% và dự kiến đến ngày 30/8/2013 sẽ kết thúc phần xây dựng. Hiện nay trên công trường luôn có tối thiểu 240 công nhân làm việc thường xuyên và tăng ca nhằm sớm hoàn thành dự án đưa vào vận hành chạy thử vào cuối năm 2013.
Một số hình ảnh dự án:


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members