PVNC: Lợi nhuận quý 1 tăng so với cùng kỳ
Thứ năm, 02 Tháng 5 2013 09:51

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do sự biến động xấu của thị trường xây lắp và bất động sản, nhưng với những giải pháp đúng đắn và hợp lý nên hoạt động SXKD trong quý I/2013 của Tổng công ty đạt được tương đối khả quan với doanh thu đạt 44,4 tỷ đồng, lợi nhuận 3,1 tỷ đồng tăng 41,8% so với quý I/2012. Phát huy những kết quả đã đạt được, PVNC cố gắng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013 với doanh thu đạt 547,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 18,47 tỷ đồng.

 

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên