PVX được 'bật đèn xanh' để tái cơ cấu
Wednesday, 17 October 2012 07:33

4 nguyên tắc trong thoái vốn mà PVX đề xuất là thực hiện đúng luật; căn cứ vào thị trường; bảo toàn được vốn cao nhất cho Nhà nước; PVX có thể kiến nghị giải pháp để xóa sổ các công ty không thể thoái vốn.

Ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) chia sẻ thông tin rằng, Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí (mã PVX) đang phải chịu gánh nặng từ việc tiếp nhận các khoản đầu tư ngoài ngành của PVN. Một mình PVX khó có thể giải quyết hệ quả này.

- Kiểm toán Nhà nước đã có kết quả kiểm toán hoạt động kinh doanh tại PVX năm 2011. Vậy công ty này lãi hay lỗ, thưa ông?

- Năm 2011, PVX có lãi. Theo báo cáo của Tổng công ty thì con số lợi nhuận đạt được cao hơn. Tuy nhiên, với kết quả sau kiểm toán, phía kiểm toán có đề nghị điều chỉnh giảm lãi do PVX phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào nhà máy xi măng Hạ Long.

- Không chỉ xi măng Hạ Long, 6 tháng đầu năm, PVX lỗ và phải trích dự phòng rất lớn cho những khoản đầu tư mà Tổng công ty nhận chuyển giao từ PVN trước đây. Tập đoàn có giải pháp gì để giải quyết hệ quả này?

- Sáu tháng đầu năm nay, do tình hình kinh tế khó khăn, PVX đã lỗ, trong đó có nguyên nhân là phải dành tỷ trọng nguồn lực tài chính lớn để trích lập dự phòng cho các công ty con, công ty liên kết. Trước đây, PVN kinh doanh đa ngành và cho ra đời nhiều công ty bất động sản. Năm 2009, tập đoàn có chủ trương chuyển giao những công ty này về PVX, thời điểm chuyển giao chủ yếu thực hiện theo giá trị 1:1 (chuyển về PVX với giá cổ phiếu bằng mệnh giá), với hy vọng tình hình kinh tế sẽ tốt lên, các công ty chuyển giao về PVX sẽ hoạt động tốt.

Khi chuyển giao các khoản đầu tư bất động sản về PVX, PVN cũng đã trích 1.000 tỷ đồng cho PVX vay để thực hiện các dự án. Nay do khó khăn chung, PVX chưa thanh toán được, trong kết luận, Kiểm toán Nhà nước cũng có ý kiến: PVX cần thu xếp vốn để trả nợ. Việc thua lỗ hiện nay của PVX có một phần nguyên nhân từ việc tiếp nhận các công ty có vốn đầu tư trước đây của PVN. Trước tình hình này, PVN và PVX đã thành lập một bộ phận để nghiên cứu giải pháp hỗ trợ PVX vượt qua giai đoạn khó khăn này.

- Trong đề án tái cơ cấu của PVN, PVX có vị trí như thế nào, thưa ông?

- Dịch vụ kỹ thuật dầu khí là một trong những lĩnh vực chính của PVN, trong đó có xây lắp trên biển và xây lắp trên bờ. PVX sẽ đảm nhận toàn bộ các dịch vụ xây lắp trên bờ. Trong đề án tái cơ cấu của PVN, những dịch vụ không liên quan đến xây lắp trên bờ, PVX phải thoái vốn.

- Việc thoái vốn đã được đặt ra từ lâu nhưng thị trường như hiện nay thì PVX thực hiện như thế nào?

- Việc thoái vốn được đặt ra từ nay đến năm 2015 và phải có lộ trình. Chúng tôi đề xuất 4 nguyên tắc trong việc thực hiện thoái vốn của PVX: thực hiện đúng luật; căn cứ vào thị trường; bảo toàn được vốn cao nhất cho Nhà nước; với những doanh nghiệp không thể thoái vốn và có ảnh hưởng xấu đến kết quả hợp nhất, PVX có thể kiến nghị giải pháp để xóa sổ, sáp nhập, bán, cho phá sản.

Theo Đầu tư chứng khoán


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members