Công ty TNHH vật liệu dầu khí nghệ an
Tuesday, 07 August 2012 08:30

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU DẦU KHÍ NGHỆ AN

(NGHE AN PETROLEUM CONSTRUCTION MATERIALS LIMETED COMPANY)

+ Là thành viên của: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN.

+Trụ sở chính: Xóm Mai Lộc-Xã Hưng Đông, Thành Phố Vinh, Nghệ An

+ Điện thoại: 0383.842560

+ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

+ Tổng vốn điều lệ: 30.000.000 (ba mươi tỷ đồng)

+ Lĩnh vực kinh doanh của công ty:

+Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (sản xuất bê tông thương phẩm, vật liệu không nung, cấu kiện bê tông siêu nhẹ, đúc sẵn)

+Khai thác đá, đất sét, cát, sỏi và sản xuất chế biến.

+Vận tải hàng hoá bằng đường bộ

+Xây dựng nhà các loại

+Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

+Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members