PVN vượt mức nhiều chỉ tiêu kinh doanh 5 tháng
Thứ sáu, 08 Tháng 6 2012 07:48

Tin từ Bộ Công Thương cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong tháng 5 và 5 tháng đạt và vượt mức nhiều chỉ tiêu.


Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 5 đạt 2,25 triệu tấn, bằng 106,7% kế hoạch tháng 5, tính chung 5 tháng đạt 10,86 triệu tấn, bằng 106,3% so với kế hoạch 5 tháng, bằng 44% kế hoạch năm và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2011.

Sản lượng khai thác dầu tháng 5 đạt 1,39 triệu tấn; tính chung 5 tháng đạt 6,76 triệu tấn. Trong đó, khai thác dầu trong nước đạt 6,34 triệu tấn; ở nước ngoài đạt 0,42 triệu tấn. Sản lượng khai thác khí tháng 5 đạt 0,85 tỉ m3, đạt 4,1 tỉ m3 trong 5 tháng.

 

Nhà máy Thủy điện Nậm Cắt đã được khánh thành.

Ngành Dầu khí cung cấp cho lưới điện quốc gia tháng 5 đạt 1,25 tỉ kWh. Tính chung 5 tháng đạt 6,49 tỉ kWh.

Sản lượng sản xuất đạm 5 tháng đạt 531,2 nghìn tấn. Trong đó, Nhà máy Đạm Cà Mau đạt 179,4 nghìn tấn; Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt 351,8 nghìn tấn. Sản phẩm sản xuất của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt 2,63 triệu tấn.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 5 tháng đạt 316 nghìn tỉ đồng (Giá dầu trung bình tháng 5/2012 là 125,3USD/thùng, giá dầu trung bình 5 tháng đầu năm 2012 là 127,8USD/thùng, tăng 18,8USD/thùng (tăng 17,2%) so với trung bình 5 tháng/2011 (109USD/thùng).

PVN nộp NSNN 5 tháng đạt 71 nghìn tỉ đồng, bằng 124% kế hoạch 5 tháng và 53% kế hoạch năm, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong tháng 5/2012 Tập đoàn ký 1 hợp đồng dầu khí mới ở trong nước vào ngày 17/5/2012 – lô 127 với nhà thầu Mitra Energy (Malaysia).

Trong 5 tháng đầu năm, PVN đã tổ chức lễ công bố sản phẩm đầu tiên từ Nhà máy Đạm Cà Mau vào ngày 30/01/2012, có sản phẩm chạy thử đầu tiên từ Nhà máy Bio-Ethanol Dung Quất vào ngày 03/2/2012, hoàn thành đầu tư và tổ chức bàn giao giàn khoan 90 nước vào ngày 30/3/2012, hạ thuỷ thành công chân đế giàn Gấu Trắng vào ngày 20/4/2012, hạ thuỷ chân đế giàn khoan Hải Thạch vào ngày 02/5/2012, hạ thủy giàn khai thác Sư Tử Trắng vào ngày 14/5/2012, hạ thủy khối thượng tầng giàn H4 mỏ Tê Giác Trắng vào ngày 16/5/2012, khánh thành Nhà máy Thuỷ điện Nậm Cắt vào ngày 10/5/2012….

Theo petrotimes.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên