Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Thứ sáu, 27 Tháng 4 2012 16:22

Sáng ngày 26/04/2012, Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường tầng 10 - Toà nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An.

Toàn cảnh đại hội

Tham dự Đại hội, về phía Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có ông Trịnh Xuân Thanh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT cùng các lãnh đạo PVC, lãnh đạo các đơn vị trong Tổng công ty PVC và đại diện các đối tác, các cơ quan thông tấn báo chí dự và đưa tin.

Về phía PVNC có ông Phan Hải Triều, Chủ tịch hội đồng quản trị; ông Nguyễn Ngọc Bảng, Tổng Giám đốc cùng các lãnh đạo trong HĐQT, Ban tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng, ban; lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tổng công ty. Và 154 cổ đông đại diện cho 14.971.828 cổ phần, chiếm 68,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết về tham dự Đại hội.

Sau phần khai mạc Đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, ông Phan Hải Triều đã giải trình về lý do bỏ nội dung xin ý kiến về phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ trong chương trình Đại hội. Tiếp theo đó, chương trình Đại hội đã thông qua các nội dung, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch năm 2012;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012;

- Thông qua Báo cáo công tác đầu tư đã thực hiện; Kế hoạch đầu tư năm 2012 và những năm tiếp theo;

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;

- Thông qua Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2011, dự toán thù lao năm 2012;

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch năm 2012;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2012.

- Thông qua số lượng và danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017;

Ông Đồng Xuân Bình - Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012Ông Nguyễn Ngọc Bảng - Tổng Giám đốc  báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 trước Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông cũng đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm xây dựng cho đường lối hoạt động của Tổng Công ty ngày càng phát triển. Các đóng góp cho thấy sự quan tâm sâu sắc của các cổ đông đến tình hình SXKD của Tổng công ty. Bên cạnh đó, cổ đông cũng bày tỏ sự tin tưởng của mình vào khả năng điều hành của Ban lãnh đạo Tổng công ty trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay. Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Phan Hải Triều đã cảm ơn chân thành trước những ý kiến đóng góp quý báu cũng như sự tin tưởng của các cổ đông đối với Tổng Công ty.

- Các chỉ tiêu SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện

năm 2011

Kế hoạch năm 2012

1

Sản lượng

Tỷ đồng

638,65

885,14

2

Doanh thu

Tỷ đồng

606,01

848,34

3

Vốn điều lệ

Tỷ đồng

218,46

218,46

4

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

-17,5

42,09

5

Lợi nhuận sau thuế luỹ kế

Tỷ đồng

4,246

42,09

6

Nộp Ngân sách Nhà nước

Tỷ đồng

18,03

15,076

8

Thu nhập bình quân

Trđ/ng/th

4,54

5,0

10

Tỷ lệ chi trả cổ tức

%

7%

10%

Các cổ đông bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS PVNC nhiệm kỳ 2012-2017

Đại hội đã nhất trí cao và thông qua nhiều nội dung quan trọng trong hoạt động SXKD Tổng công ty cũng như bầu ra HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 8 thành viên. Sau khi thông qua kết quả bầu cử, các thành viên nhiệm kỳ 2012-2017 đã họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh trong HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể:

- Hội đồng quản trị:

1. Ông Phan Hải Triều - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Ngọc Bảng - Thành viên HĐQT

3. Ông Đồng Xuân Bình - Thành viên HĐQT

4. Ông Phan Quốc Hùng - Thành viên HĐQT

5. Bà Nguyễn Việt Nga - Thành viên HĐQT

- Ban kiểm soát:

1. Nguyễn Văn Cường - Trưởng ban

2. Ông Phạm Hồng Triều - Thành viên

3. Ông Lê Thanh Cao - Thành viên

HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt Đại hội

Khép lại một kỳ đại hội thành công, cùng niềm hy vọng, niềm tin vào một nhiệm kỳ mới với những thành công mới, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Tổng công ty sẽ quyết tâm phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD đã đề ra, đưa PVNC vượt qua mọi khó khăn và ngày càng phát triển bền vững.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên