PVNC đảm bảo ATLĐ trên công trường xi măng Dầu khí 12/9
Thứ hai, 16 Tháng 4 2012 08:57

Thực hiện Quy chế quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, trên công trường Nhà máy Xi măng Dầu khí 12/9, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) đã luôn duy trì tốt các hoạt động an toàn lao động như: tổ chức lớp học cho CBCNV trên công trường, hướng dẫn phương tiện bảo hộ lao động....

Trong đó, công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo hộ lao động, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, đặc biệt là phòng chống cháy nổ ở đơn vị luôn được quan tâm. Các lớp học an toàn lao động (ATLĐ) trên công trường Nhà máy Xi măng Dầu khí 12/9 luôn được duy trì vào đúng 7h30 hàng ngày. Tại đó, người lao động sẽ được quán triệt các kỹ năng về ATLĐ, an toàn hóa chất, an toàn khi làm việc trên cao, phòng cháy nổ và sử dụng các phương tiện chữa cháy... để CBCNV lao động nhận thức rõ vai trò của việc đảm bảo ATLĐ trên công trường như: đảm bảo các phương tiện bảo hộ lao động cá nhân, nắm vững kỹ thuật, quy trình công nghệ các loại máy móc thiết bị trước khi đưa vào sử dụng trong thi công xây lắp. Bên cạnh đó, luôn duy trì công tác kiểm tra, giám sát mọi quy trình sản xuất và phân công nhiệm vụ cụ thể, thực hiện chức trách theo quy chế hoạt động của Tổng công ty ban hành. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn chung luôn được Tổng công ty thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Ngoài việc thực hiện các biện pháp ATLĐ, Tổng công ty còn quan tâm đến sự phối hợp giữa Chủ đầu tư - Tư vấn giám sát - Nhà thầu và nhà thầu phụ trên từng công trường, đảm bảo sự thống nhất cao về quan điểm công tác ATLĐ; Xây dựng quy trình an toàn cho các loại thiết bị; Quản lý, theo dõi việc kiểm định, đăng ký sử dụng các đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.

Tại công trường Nhà máy Xi măng Dầu khí 12/9, Tổng công ty đã thiết lập và huấn luyện được mạng lưới cho các đơn vị đảm bảo tốt các quy định về ATLĐ. Chính điều đó đã củng cố thêm niềm tin cho CBCNV trên công trường an tâm lao động sản xuất, đảm tiến độ và chất lượng công trình, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch SXKD của Tổng công ty.

Một buổi học ATLĐ trên công trường Nhà máy Xi măng Dầu khí 12/9Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên