PVNC thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung
Thứ sáu, 06 Tháng 1 2012 15:12

CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An được Sở GDCK Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Tổng Công ty (mã chứng khoán PVA) theo Quyết định số 676/QĐ-SGDHN ngày 29/12/2011 của Sở GDCK Hà Nội.
CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An trân trọng thông báo:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An;
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- Mã chứng khoán: PVA;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 11.846.000 cổ phiếu (Mười một triệu tám trăm bốn mươi sáu nghìn cổ phiếu);
- Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 118.460.000.000 đồng (Một trăm mười tám tỷ bốn trăm sáu mươi triệu đồng);
- Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 21.846.000 cổ phiếu (Hai mươi mốt triệu tám trăm bốn mươi sáu nghìn cổ phiếu);
- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 218.460.000.000 đồng (Hai trăm mười tám tỷ bốn trăm sáu mươi triệu đồng);
- Ngày giao dịch chính thức: Thứ Tư, ngày 11/01/2012.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên